Jeśli chcesz oszacować jak daleko od Ciebie uderzają pioruny policz sekundy między błyskiem, a grzmotem. Każde 3 sekundy opóźnienia to kilometr od miejsca trafienia. Jeśli opóźnienie jest mniejsze niż 3 sekundy natychmiast się kryj!

Jeśli jesteś w górach i czas pomiędzy błyskami, a grzmotami się zmniejsza, to znaczy, że burza się zbliża i jak najszybciej zejdź ze szczytów lub grani. Na odsłoniętym szczycie prawdopodobieństwo trafienia piorunem jest naprawdę wysokie, wielu podróżników tak zginęło.

Jeśli burza złapała Cię w lesie, unikaj dębów lub jesionów. Te drzewa w jakiś sposób przyciągają pioruny. Na 100 trafionych dębów przypada jeden buk.